Производители

Информационен email

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора*

 

Попълнете иизпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора!

 

 

До : „ТН – Натурал Трейдинг“ ЕООД, администратор на уеб сайта www.naturalen.bg

 

С настоящото Ви уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме*от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:

 

…………………………./моля посочете стоките/

…………………………..

…………………………

…………………………

………………………….

 

Поръчано на/получено на…………………..

 

Име на потребителя/ите………………………

 

Адрес на потребителя/ите…………………………….

 

Моля, възстановете заплатената от мен сума по следния начин:……………………………

……………………………………………………………………………………………………..

 

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр ще се изпрати на хартия)

 

…………………………………..

 

 Дата…………….

 

*Формулярът е изготвен съгласно Закона за защита на потребителите