Производители

Информационен email

За нас:

naturalen.bg създаден през 07.2013г. с бизнес идея за търговия (наедро и дребно) с качествени и здравословни пакетирани хранителни, натурални и козметични продукти, с цел да бъде качествено място за пазаруване на качетвени продукти в Интернет пространството.

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на  Европеиския социален фонд. „ТН - Натурал Трейдинг” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.

Сайтът е част от проект финансиран по ОП РЧР (оперативна програма развитие на човешките ресурси) под дговор №ESF-1203-06-08001 "Откриване и въвеждане в експоатация на Online магазин (на едро и дребно) за здравословни пакетирани, натурални хранителни и козметични продукти".

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“.

 

Online магазинът предоставя на клиентите ниски цени, разнообразни и качествени продукти, ефективно и улеснено пазаруване чрез опростен за обслужване на потребителя сайт на online магазина, фокусиран върху задоволяване на потребностите на потребителите. Online магазинът  функционира на база интернет платформа и до всички потребители използващи интернет и предпочитащи Online пазаруването пред конвенционалното.

Без компромис в качеството, без сложни действия, лесно и достъпно за всички!